עולם העבודה | דצמבר 18, 2021
פטיש

1. במקרה של סחבת במתן פסק דין, הכלל הוא כי בית הדין של הערעור ייטה יותר מהרגיל  להתערב בקביעתה של הערכאה הראשונה בכל הקשור במיהמנותם של העדים.

ראו פסק הדין בענין ש.א.ש שירותי אבטחה ושמירה (קרל זינגר בע"מ)1 שכן, יש להניח כי חלוף הזמן פגע מטבע הדברים בעדיפותה של הערכאה הדיונית המבוססת על יכולתה להתרשם מהדרך שבה העדים מעידים לפניה.

2. ואולם, בית הדין הדגיש כי גם במצב של חלוף זמן רב, אם מסקנות בית הדין האזורי מעוגנות כולן או בעיקרן בכתובים, הרי שאין משקל להתרשמותו של בית הדין מהתנהגות העדים בעת שהוא מסיק את המסקנה וממילא בית הדין הארצי לעבודה, ימעט להתערב בפסיקה. כך גם במקרה של מחלוקת משפטית המבוססת על מסמכים.

ראו פסק הדין בענין יוסף אוחיון2

3. בנסיבות של איחור משמעותי במתן פסק דין תבדוק ערכאת הערעור את הקביעות העובדתיות יותר מהמקובל.

ראו פסק הדין בענין יצחק חיים3.

4. אולם האיחור כשלעצמו במתן פסק הדין אינו מחייב ביטולו של פסק הדין.

ראו פסק הדין בענין אנדו מיכאל4 

5. הכרעה מהירה של הערכאה הדיונית אינה פוגמת ואף רצויה היא.

ראו  בספרו של  השופט (בדימוס) י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה" ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 12  עמ' 86 וההפניות שם.

6. השאיפה להכריע באופן יעיל ומהיר לא תמנע מבית הדין מלעכב את הכרעת הדין, אם נדרש העניין לשם הבאת מכלול עובדות המקרה לפני בית הדין

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמעון חסיד5 התביעה עניינה במבוטח הטוען להיותו מחוסר בית  HOMELESS) ) אשר בין היתר גם לא מסר את כתובת מקום מגוריו, בית הדין הטעים כי בנסיבות המיוחדות והיוצאות דופן,  כמו במקרה שם  היה על בית הדין לדחות את המשך הדיון ולקבוע מועד נוסף לסיום הדיון, וזאת על מנת שמכלול עובדות המקרה יובאו לפניו.  

מראה מקום

  1. דב"ע מז/ 2-9 ‎ ‎ש.א.ש. שירותי אבטחה ושמירה (קרל זינגר בע"מ)‏‎ ‎נ' ‏אדמונד שמעון, פ"ד יט(1) 119
  2. דב"ע נד/0-75 יוסף אוחיון נ' המוסד לביטוח לאומי, 17.3.94 – סעיף 8 לפסק הדין; עס"ק 11/06 הסתדרות הכללית החדשה נ' הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, 12.9.06 – סעיף 6 לפסק הדין
  3. דב"ע נה/3-249 יצחק חיים נ' ישעיה חיים, 26.10.95; דב"ע נז/ 7-3 נחום לבון נ' מ.ת.מ. מבני תעשיה ומלאכה בע"מ, פד"ע לב 584, 588
  4.  ע"ע 300010/98 אנדו מיכאל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה בארץ ישראל – לשכת המס המרכזית, 24.6.03- סעיף 9 לפסק הדין וההפניות שם
  5. דב"ע נו/01-265 שמעון חסיד נ' המוסד לביטוח לאומי,29.7.97

מאמרים קרובים