עולם העבודה | ספטמבר 25, 2021
 1. תצהיר מנהלת חנות – פיטורין שלא כדין, זכות לעבודה בישיבה, שעות נוספות, עבודה ביום המנוחה, הודעה על תנאי ההעסקה
 2. תצהיר עובד שמירה על תשלום זכויות שונות והתנכלות
 3. תצהיר עובדת – שכר מינימום, הודעה על תנאי ההעסקה, תלושי שכר, הרמת מסך, פנסיה,  דמי נסיעות ועוד
 4. תצהיר מנהל לתשלום שעות נוספות – משרת אמון, תשלום פיצויים
 5. תצהיר מנהל בתביעתו להשלמת פיצויי פיטורים מלאים
 6. תצהיר עובד בגין התנכלות אליו והרחקתו מהעבודה, פנסיה רפואית
 7. תצהיר עובד – פיצויים, דמי מחלה, הודעה מוקדמת, הודעה על תנאי ההעסקה, תלושי שכר, חופשה שנתית, דמי הבראה, פיטורין שלא כדין
 8. תצהיר עובד בניין – הרמת מסך, הודעה על תנאי ההעסקה, תלושי שכר, חופשה, פיצויי פיטורים, נסיעות, הודעה מוקדמת, קרן השתלמות, שכר עבודה
 9. תצהיר עובד בתאגיד מים- שעות נוספות, עבודה ביום מנוחה, פיטורין שלא כדין
 10. תצהיר נהג משאית- שעות נוספות ותשובה לתביעה נגדית בעניין נזקים עקב תאונות
 11. תצהיר מנהל משאבי אנוש בעניין תביעת עובד לפיטורין שלא כדין
 12. תצהיר מנהל עבודה בענף הבניין לתשלום שעות נוספות – בן משפחה – משרת אמון
 13. תצהיר בנוגע ליחסי עובד מעביד עם נהג חלוקה שהינו בעל משאית
 14. תצהיר מטעם בעל מסעדה – בעניין הרמת מסך וזכויות שונות של מלצר
 15. תצהיר עובד – פיטורין שלא כדין, פיצויי פיטורים, חופשה, דמי מחלה, הודעה מוקדמת, אי ביטוח באובדן כושר עבודה, הודעה על תנאי ההעסקה ועוד
 16. תצהיר של קבלן עצמאי מחלק גז עם רכב שלו להכרה ביחסי עבודה ותשלום זכויות שונות כעובד
 17. תצהיר עובד במכבסה – פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, שעות נוספות, דמי נסיעות, דמי חגים, תלושי שכר, הודעה על תנאי ההעסקה, פיטורין שלא כדין
 18. תצהיר מנהל בגין פיטורין שלא כדין על רקע חשיפת אי סדרים

מאמרים קרובים