עולם העבודה | אוגוסט 23, 2021

א. דחיית מועדי דיון

1. החלטה אם לדחות את הדיון לבקשת צד אם לאו, נתונה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית ובה כרגיל, ערכאת הערעור לא תתערב.

ראו פסק הדין ב.מ בידני תעשיות אלומיניום בע"מ[1. ע"ע 272/08 ב.מ בידני תעשיות אלומיניום בע"מ נ' ניסים בוקובזה ו- 9 אח', 31.7.08 – סעיף 7 לפסק הדין וההפניות שם].

2. הסכמת הצדדים לבקשה לדחיית דיון אין בה כדי להטות את הכף, ואין בכוחה להכתיב לבית הדין את סדרי עבודתו, ואת לוח הזמנים לשמיעת העניינים המובאים לפניו.

ראו פסק הדין ב.מ בידני תעשיות אלומיניום בע"מ[1. ע"ע 272/08 לעיל – סעיפים 7-8 לפסק הדין].

3. הכלל הוא שלא לדחות דיונים.

 ראו פסק הדין יגיל מנוביץ[1. ע"ר 31761-01-14‏‏ השמירה שוקי הון בע"מ נ' יגיל מנוביץ, 20.1.14]. 

4. מדיניותם ומגמתם של בתי הדין היא לחתור לעשיית צדק, תוך ניהול ההליכים במהירות וביעילות. דחיית מועדי דיונים מהווה פגיעה במגמה זו, גורמת להתמשכות הליכים ולאובדן זמן יקר. לפיכך, ככלל וכדבר שבשגרה, אין להיעתר לבקשות לדחיית מועדי דיונים, למעט מקרים נדירים.

ראו החלטה בענין עמאד פיומי[1. בר"ע 13046-04-11 עמאד פיומי נ' בן עמי שאול גינון והשקייה בע"מ, 10.4.11 ;   ראו גם: בר"ע 658/08 הסתדרות מדיצינית "הדסה" נ' ד"ר דב שמעון, 25.11.08]. 

5. בית הדין יעניק משקל מיוחד לנסיבות של שירות מילואים, חופשת לידה, אבל ומחלה, שצורפו לה אסמכתאות מתאימות.

האמור נפסק בענין אלי מזרחי[1. בר"ע 276/06 חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ נ' אלי מזרחי, 25.5.06]. בית הדין הוסיף כי עמדתם של בעלי הדין האחרים בבקשה תובא אף היא בחשבון, אולם לא יינתן לה משקל מכריע. נסיבות אלה ישקלו כמכלול על רקע מהות ההליך, שלב בירורו, מועד הגשתו, מידת הדחיפות במתן הכרעה בהליך, אפשרות החלפתו של עורך הדין בעורך דין אחר ממשרדו, אילוצי יומן בית הדין והאפשרות לדחות את הדיון למועד קרוב אחר. במקרים מיוחדים יינתן משקל גם למומחיות חריגה שקנה פרקליט בניהול ההליך. מכל מקום, בבואו ליתן החלטה, בית הדין ישים לנגד עיניו את החשיבות והאינטרס הציבורי הגלום בקיצור אורך חיי ההליך.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

 

מאמרים קרובים