עולם העבודה | יוני 1, 2021

רשימת המסמכים

  1. התראה לפני מחיקת יתרות חופשה »
  2. הזמנה לשימוע »
  3. פרוטוקול »
  4. מכתב סיום עבודה לאחר שימוע »
  5. שיבוץ בתפקיד חדש בעקבות ישיבת שימוע »
  6. מסירת החלטה בדבר המשך ההעסקה »
  7. דוגמא למכתב המלצה »

קישורים של המסמכים להורדה

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

 

מאמרים קרובים