עולם העבודה | נובמבר 14, 2022

הסדרים כללים בתעשייה

  1. הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות בעלי התעשיה, מחלקת העבודה לבין הועה"פ של ההסתדרות הכללית המחלקה לאיגוד מקצועי, שנערך ונחתם ביום 24.3.1976 ומספרו 1226/1967 – בדבר הכללת פרמיות בדמי חופשה
  2. הסכם קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל על ידי מדינת ישראל המיוצגת על ידי נציב שירות המדינה והמנהל הכללי של משרד האוצר ובין המחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל והסתדרות עובדי המדינה, שנחתם ביום 31.10.1972 ומספרו 372/1972בדבר הכללת מענק משמרות בדמי חופשה בשירות המדינה
  3. תוקן בהסכם קיבוצי מיום 29.3.1973 ומספרו 259/1973
  4. הסכם בסיסי (כללים מוסכמים) בין מחלקת העבודה של התאחדות בעלי התעשיה בישראל (המרכז) לבין המדור לפועלי התעשיה והמלאכה – המחלקה לאיגוד מקצועי בועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, שנערך ונחתם ביום 26.6.1957 ומספרו 2001/1957יישוב חילוקי דעות
  5. הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות בעלי התעשיה בישראל – מחלקת העבודה לבין הועד הפועל של ההסתדרות הכללית – המחלקה לאיגוד מקצועי ו"מבטחים" מוסד לביטוח סוציאלי, שנערך ונתחם ביום 28.12.1966 ומספרו 1218/1967תנאי עבודתם של מוגבלים וקשישים
  6. הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות בעלי התעשיה בישראל מחלקת העבודה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל – המחלה לאיגוד מקצועי, המדור לפועל התעשיה, שנערך ונתחם ביום 19.9.1962 ומספרו 1108/1962 תקנון העבודה בתעשייה
  7. תוקן בהסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 31.1.75 ומספרו 7008/1975 
  8. הסכם קיבוצי כללי בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה

מאמרים קרובים