עולם העבודה | מאי 24, 2021

רשימת המסמכים

  1. הסברים וסט מלא »
  2. הודעת פיטורי עובד »
  3. הסכם לקליטת עובד שפוטר אצל המעסיק חדש »
  4. הודעה על העברת הפעילות של החברה לחברה חדשה »
  5. סיום הסכם למתן שירותים והתקשרות עם חברה חדשה »
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים