עולם העבודה | מאי 24, 2021

רשימת המסמכים

 1. כתב התחייבות בקשר לשימוש במחשב המעסיק
 2. כתב התחייבות בנושא שמירת ציוד מעביד
 3. כתב שמירת סודיות ואי תחרות
 4. כתב ויתור וסילוק
 5. כתב קבלה ויתור וסילוק לאחר משא ומתן שנוהל או הטבות שנתנו לעובד
 6. כתב ויתור סודיות
 7. כתב התחייבות השתתפות בקורס
 8. כתב התחייבות של עובד בנוגע להלוואה שקיבל
 9. כתב הסכמה של עובד להקלטות שיחות טלפון במקום העבודה
 10. הסכמת עובד להתקנות מצלמות במקום העבודה
 11. התחייבות בנוגע לשימוש בטלפון נייד
 12. התחייבות של עובד אשר המעסיק מעמיד לרשותו רכב צמוד
 13.  התחייבות של עובד אשר לרשותו הועמד רכב לצורכי עבודה בלבד
 14.  כתב התחייבות של שליח קיבוץ שנקלט לעבודה בחברה
 15. הצהרות עובד עם קבלה לעבודה
 16. כתב הסכמה לשינוי בתנאי העבודה ולהפחתת שכר
 17. המחאת זכות לקבלת כספים הצבורים בקרן השתלמות
 18. אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

קישורים להורדת המסמכים

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים