עולם העבודה | מאי 21, 2021

תוכן עניינים

 1. סעיפים 20 (א) – (ב) לחוק – המועד לתשלום פיצויי פיטורים, מתי נחשבים פיצויי פיטורים כמולנים ושיעור פיצויי ההלנה »
  1. המועד לתשלום פיצויי פיטורים
  2. מקרים בהם חשוף המעסיק לתשלום פיצויי הלנה
  3. מקרים בהם לא קיימת חשיפה לתשלום פיצויי הלנה
 2. סעיף 20 (ג)  לחוק- מועד לתשלום פיצויי פיטורים המותנה בדרישה בכתב לתשלום »
 3. סעיפים 17א ו- 20(ד) לחוק – התיישנות הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים »
 4. סעיפים 18 ו-  20(ד) לחוק – הפחתת פיצויי הלנה על ידי בית הדין האזורי לעבודה »
  1. הפעלת מגוון רחב של שיקולים
  2. הפחתה או ביטול פיצויי הלנה במקרה של טעות כנה בתשלום פיצויים
  3. טעות כנה עקב פרשנות לא נכונה של החוק
  4. הפחתה או ביטול במקרה של חילוקי דעות שיש בהם ממש לדעת בית הדין האזורי ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו
  5. פיצויי הלנה במקרה של שלילת פיצויי פיטורים מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים
  6. חילוקי דעות בקשר לקיזוז
  7. נסיבה שלא היה שליטה עליה
  8. העלאת טענות ההגנה בכתב ההגנה
  9. חוסר תום לב מצד העובד
  10. הרמת מסך
  11. פיצויים מוסכמים
  12. ניסיונות לפשרה
  13. העדר הוכחת ההגנות הקבועות בחוק
  14. התערבות ערכאת הערעור
  15. חיוב הפרשי הצמדה וריבית
 5. סעיף 20(ה) לחוק – תשלום פיצויי הלנה למי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים »
 6. פיצויי הלנה הינם חלק מהפיצויים, למעט לעניין פיצויי הלנה »
 7. אי תשלום פיצויי הלנה במקרה של מתן צו פירוק »
 8. קיזוז חובות מתשלום פיצויי הלנה »
 9. סעיף 18א לחוק – תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה »
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים