עולם העבודה | יולי 9, 2021

פסיקה

1. השבתה משמעותה : מניעת עבודה על ידי מעסיק או קבוצת מעסיקים כצעד מתוכנן, מקבוצת עובדים, תוך שלילת השכר, על מנת להשיג על ידי כך מטרות מוגדרות בתחום תנאי עבודה ויחסי עבודה.

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמואל שינה ואח'1

2. השבתה שבאה בעקבות שביתה של חלק מהעובדים, גם היא בגדר השבתה.

ראו פסק הדין בענין מועצת פועלי רמת גן וגבעתיים2.

3. השבתה ביוזמת המעסיק מתוך מניע שבתחום יחסי העבודה הקיבוציים היא בבחינת אמצעי התגוננות של המעסיק למניעת נזקי שביתת עובדים. במקרה כזה תיראה ההשבתה כהשבתת מגן, ובלבד שנמסרה עליה הודעה ושהעובדים המושבתים הם המעורבים במישרין בסכסוך או שהשבתתם קשורה במישרין בשיקולים הנוגעים לאפשרות הפעלת המפעל.

ראו פסק הדין בענין  מועצת פועלי רמת גן וגבעתיים3.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

  1. דב"ע לג/3-39 שמואל שינה ואח' נ' גרשון פאגלין ובניו בע"מ, פד"ע ד' 458
  2. דב"ע לז/4-13 מועצת פועלי רמת גן וגבעתיים נ' "אלקו" חרושת אלקטרו-מיכנית בע"מ, פד"ע ט' 113
  3. דב"ע לז/4-13 לעיל

מאמרים קרובים