עולם העבודה | יולי 8, 2024

 מהי קצבה לשמירת הריון?

 1. קצבה המשולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון, עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מההיריון, או מסוג העבודה, או ממקום העבודה או מאופן ביצוע העבודה – ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתה.
 2. הקצבה נועדה לפצות את האישה על אובדן ההכנסה בזמן היותה בשמירת הריון.

מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת שמירת הריון?

 1. תושבת ישראל
 2. תקופת אכשרה – שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה עקב שמירת ההריון. במקרה שבו לא עבדה 6 חודשים, ניתן לכלול גם את החודשים הבאים בתקופת האכשרה: 
  1. חודשים שבהם קיבלה מהמעסיק דמי חופשה.
  2. חודשים שבהם קיבלה דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
  3. שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום, שבהם המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח.
  4. חודשים שבהם קיבלה מהביטוח הלאומי את אחת מהקצבאות הבאות: דמי פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, דמי לידה (עבור לידה קודמת), קצבה לשמירת היריון (עבור לידה קודמת) או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100%. 
  5. חודשי הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי – חודשים אלה יוכלו להיכלל רק אם עבדה 30 ימים רצופים לפחות, לפני היום שבו הפסיקה לעבוד עקב שמירת ההיריון. 
 3. סיכון לאישה או לעובר – נדרש כי במשך 30 יום לפחות יתקיימו אחת מהנסיבות הבאות:
  1. העובדת נאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מההריון.
  2. העובדת אינה יכולה להמשיך לעבוד בגלל שסוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים אותה או את העובר ולא נמצאה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.
 4. שהות בישראל – יציאה לחו"ל בתקופת שמירת ההריון שוללת את הזכאות לקצבה.
 5. קצבת שמירת הריון תשולם רק אם העובדת לא מקבלת תשלום מגורם אחר תמורת אותם ימים, כמו דמי מחלה, ביטוח מהמעסיק וכו'.
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים