fbpx
מנוי שנתי

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

מנוי שנתי

הסברים ורכישה

מאפשר גישה דיגיטאלית לספרים שפורסמו בעותק קשיח: “סיום יחסי עובד מעביד – הדין והפסיקה”, הנושא 930 עמודים של מידע מקיף בנושא יחסי עבודה; “יחסי עבודה – הסכמים ומסמכים משפטיים”, הנושא 433 עמודים´;  “סיום יחסי עבודה – המדריך המקיף”, המיועד למנהלים, לחשבים ולרואי חשבון.

האתר כולל ספרים מקוונים נוספים, רחבי יריעה, שטרם יצאו בעותק קשיח והכוללים קישורים לאלפי פסק דין. לעיון ברשימת הספרים לחצו כאן ». האתר מתעדכן באופן שוטף בחידושי פסיקה וחקיקה בתחום דיני עבודה ונגיש לעבודה בצורה קלה ומהירה מכל מקום. ראו דוגמא למאמר הנוגע לסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה ». מאמרים דומים קיימים לסעיפי החוקים השונים בתחום דיני עבודה.

רוכש המנוי זכאי לתקופת התנסות בת 7 ימים ורשאי לבטלו בתום התקופה, תוך קבלת החזר מלא, בהתאם לאמור בתקנון.

כהטבה על הרכישה אדם שרוכש המנוי יהיה זכאי לקבל ללא תשלום עותק קשיח של הספר: סיום יחסי עבודה – הדין והפסיקה », המשתרע על פני 930 עמודים (שווי של 590 ₪), או ספר הסכמים ומסמכים בדיני עבודה » (שווי של 590 ₪), או סיום יחסי עבודה – המדריך המקיף (120 ₪), לבחירתו.

מחיר רגיל:
מחיר מבצע:

750 590

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996