fbpx
מנוי שנתי

עולם העבודה |

אוקטובר 30, 2020

מנוי שנתי

הסברים ורכישה

מאפשר גישה דיגיטאלית לספרים שפורסמו בעותק קשיח: “סיום יחסי עובד מעביד – הדין והפסיקה”, הנושא 930 עמודים של מידע מקיף בנושא יחסי עבודה; “יחסי עבודה – הסכמים ומסמכים משפטיים”, הנושא 433 עמודים´;  “סיום יחסי עבודה – המדריך המקיף”, המיועד למנהלים, לחשבים ולרואי חשבון.

האתר כולל ספרים מקוונים נוספים, שטרם יצאו בעותק קשיח. לעיון ברשימת הספרים לחצו כאן »

רוכש המנוי זכאי  לתקופת התנסות בת 7 ימים ורשאי לבטלו בתום התקופה, תוך קבלת החזר מלא,  בהתאם לאמור בתקנון.

כהטבה על הרכישה אדם שרוכש המנוי יהיה זכאי לקבל ללא תשלום עותק קשיח של הספר: סיום יחסי עבודה – הדין והפסיקה, המשתרע על פני 930 עמודים (שווי של 590 ₪), או ספר  הסכמים ומסמכים בדיני עבודה (שווי של 590 ₪), או סיום יחסי עבודה – המדריך המקיף (190 ₪), לבחירתו.

מחיר רגיל:
מחיר מבצע:

700 590

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996