fbpx
סיום יחסי עבודה - המדריך המקיף

עולם העבודה |

מאי 7, 2021

סיום יחסי עבודה - המדריך המקיף

הסברים ורכישה

מדריך בהיקף של 183 עמודים.

המדריך כולל את כל הנושאים הקשורים לסיום יחסי העבודה, ובכלל זאת הזכות לפיצויים, הודעה מוקדמת, גמר חשבון וניכויים בסיום יחסי העבודה,  פיטורים שלא כדין, מיסוי בסיום יחסי העבודה, הגבלת חופש העיסוק ונושאים רבים אחרים.

המדריך ערוך בשפה ברורה ופשוטה ומיועד למנהלים, רו”ח, עו”ד ולעובדים.

מחיר רגיל:
מחיר מבצע:

150 120

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996