fbpx
סיום יחסי עבודה - הדין והפסיקה

עולם העבודה |

מאי 6, 2021

סיום יחסי עבודה - הדין והפסיקה

הסברים ורכישה

ספר בכריכה קשה, בהיקף של 933 עמודים, והכולל את כל הנושאים הקשורים לסיום יחסי העבודה, ובכלל זאת הזכות לפיצויים, הודעה מוקדמת, גמר חשבון וניכויים בסיום יחסי העבודה,  פיטורים שלא כדין, מיסוי בסיום יחסי העבודה, הגבלת חופש העיסוק ונושאים רבים אחרים.

לעיון בתוכן עניינים »; לעיון בפרק לדוגמא »

רוכש הספר מקבל כהטבה מנוי שנתי (בשווי 590  ש”ח)לאתר “עולם העבודה” » בו, בין היתר, נכללים התכנים של הספר, כולל כל הקישורים לפסקי הדין הנזכרים בספר וכן שורה ארוכה של ספרים דיגיטאליים בתחום דיני עבודה »

באתר המנויים החדשני והמתקדם » קיימים שורה של ספרים דיגיטאליים בהם מידע נרחב ומקיף, שאין לו אח ורע, וכן קישורים לאלפי פסק דין. האתר מתעדכן באופן שוטף בחידושי פסיקה וחקיקה בתחום דיני עבודה ונגיש לעבודה בצורה קלה ומהירה מכל מקום. ראו דוגמא למאמר הנוגע לסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה ». מאמרים דומים קיימים לסעיפי החוקים השונים בתחום דיני עבודה.

מחיר רגיל:
מחיר מבצע:

750 590

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996