fbpx
אתר המנויים "עולם העבודה" מכיל מידע נרחב בדיני העבודה במרחב הדיגיטלי

לראשונה בישראל גישה לאתר מנויים חדשני בו שורה של הסכמים ומסמכים בדיני עבודה וכן ספרים מקוונים בכל הנושאים בתחום דיני העבודה, הכוללים קישורים לאלפי פסקי דין ועדכוני פסיקה וחקיקה. 

האתר מתעדכן מתעדכן באופן שוטף בחידושי פסיקה וחקיקה בתחום דיני עבודה ונגיש לעבודה בצורה קלה ומהירה מכל מקום. 

לעיון ברשימת הספרים לחצו כאן ».  לעיון במאמר לדוגמא לחצו כאן ».

כהטבה על הרכישה אדם שרוכש המנוי יהיה זכאי לקבל ללא תשלום עותק קשיח של הספר: סיום יחסי עבודה – הדין והפסיקה », המשתרע על פני 930 עמודים (שווי של 590 ₪), או ספר הסכמים ומסמכים בדיני עבודה » (שווי של 590 ₪), או סיום יחסי עבודה – המדריך המקיף (120 ₪), לבחירתו.החזון שלנו

אתר עולם העבודה הוקם על בסיס החזון של הפיכת המידע הקיים בתחום דיני העבודה לנגיש וזמין לציבור עורכי הדין, למנהלי, לרואי חשבון ולחשבי שכר ובכך להגביר הידע והמקצועיות במשפט העבודה, לייעל את העבודה בצורה משמעותית ולמנוע טעויות בתחום משפט העבודה

עולם העבודה הדיגיטלי

לצורך הגשמת זה העמדנו לעצמנו את המטרה לכסות  את מכלול הנושאים הקיימים במשפט העבודה באמצעות ספרים שחלקם יוצאו גם על גבי עותק קשיח לצד עותק דיגיטאלי שיועלה באתר עולם העבודה, ויכלול גם הקישורים לאלפי פסקי הדין הנזכרים בספרים.

מיועד לעו"ד, שופטים, רו"ח, מנהלים ולחשבי שכר

הספרים  בחלקם נבנו בשני פורמטים – אחד בצורה של ספר מקיף ורחב ביותר, הכולל קישורים לפסק דין והמיועד לציבור עורכי הדין והשופטים.  האחר – מדריך המבוסס על הספר הרחב הכולל את המידע בצורה פשוטה ותמציתית יותר ומיועד למנהלים, לרואי חשבון, לחשבי שכר ולכאלה שאין להם השכלה משפטית. 

על רקע אלו קשיים החלטנו להקים את אתר עולם העבודה?

חיפוש מיגע ומסתכל במאגרים המשפטיים – מניסיוננו הרב בתחום דיני עבודה עולה שפעמים רבות מתעוררת שאלות משפטיות ולצורך קבלת מענה עליה וביסוסה בפסקי דין נדרש לבצע עבודת איתור במאגרים המשפטיים של פסקי הדין היכולה לעתים לדרוש זמן רב ושלא תמיד מסתיימת בתוצאות וגורמת לתסכול.

העדר נגישות למידע במהלך דיונים משפטיים – לא אחת כאשר מתעוררת שאלות במהלך הדיון או בהפסקות שלו אין בנמצא מאגר משפטי היכול לספק תשובות באופן מהיר וזריז.

העדר נגישות למידע מכל מקום – הספרות המשפטית שיכולה אולי לתת מענה לאותן שאלות אינה תמיד נגישה משום שהיא אינה קיימת בפורמט דיגיטאלי. הדבר בא לידי ביטוי בתקופת מגיפת הקורונה בא נאלצים אנו לעבוד מביתנו ולא במשרד בו מצויה הספרות.

חיפוש כפול ומסורבל של מידע –  ככל שניתן מענה, עדיין הדבר ידרוש איתור האסמכתא המשפטית במאגרים המשפטיים של פסק הדין ובזבוז זמן כפול.

מידע שלא תמיד עדכני – הספרות המשפטית לרוב אינה עדכנית בפסיקה ובחידושים האחרונים ולא תמיד נותנת מענה למכלול השאלות דבר המחייב בדיקה נוספת של הנושא הנבחן במאגרים המשפטיים.

חוסר יכולת לבצע העתקה לכתבי טענותמהספרות המשפטית הקיימת לא ניתן לבצע העתקה מהירה וזריזה לכתבי הטענות.

אתר עולם העבודה נועד להפיכת המידע והידע במשפט העבודה לנגישים, עדכניים בכל רגע נתון והפיכת העבודה ליעילה ומהירה יותר

זמינות המידע והנגישות אליו מכל מקום, כולל כאשר מתעורר שאלות בדיונים המשפטיים או בהפסקות הדיונים – אתר המנויים כולל ספרים דיגיטליים בתחום דיני עבודה באופן המאפשר גישה אליהם מכל מקום, כולל מבתי הדיו לעבודה, באמצעות המכשירים הניידים.

קישורים לפסקי דין – האתר כולל קישורים לפסקי הדין עליהם מתבסס האמור בספרים.

עדכניות המידע – האמור בספרים הדיגיטאליים עדכני בכל עת, כולל בחידושי פסיקה אחרונים.

העתקה לכתבי טענות – מהספר הדיגיטלי והפסקי הדין המקושרים אליו ניתן לבצע העתקה מהירה של המידע הרלבנטי לכתבי הטענות.

חישובי זכויות – האתר יספק (בשלבי הקמה) מחשבונים שונים לחישוב זכויות במשפט.

פורמטים של הסכמים ומסמכים בדיני עבודה – באתר עולם העבודה קיימים ותבניות בפורמט של וורד של הסכמים ומסמכים בדיני עבודה העומדים בדרישות הדין העדכני, וזאת כדי להימנע בחשיפה מיותרת לתביעות ולאכיפה פלילית ומנהלית, ולהביא לחסכון בזמן בביצוע חישובים ידניים ובייצור מסמכים חדשים מראשיתם.

ניתן לקבל את המידע המצוי באתר עולם העבודה באמצעות רכישת מנוי וכן לקבל כהטבה את אחד הספרים הנמצאים באתר בעותק קשיח בשווי של המנוי

באמצעות רכישת מנוי שנתי באתר עולם העבודה ניתן לקבל בשלב זה גישה לשלושת הספרים ולמידע אחר רב בתחום דיני עבודה המצוי בשאר  הספרים הדיגיטאליים כנ”ל.

כהטבה על הרכישה אדם שרוכש המנוי יהיה זכאי לקבל ללא תשלום עותק קשיח של הספר: סיום יחסי עבודה – הדין והפסיקה, המשתרע על פני 930 עמודים (שווי של 590 ₪), או ספר  הסכמים ומסמכים בדיני עבודה (שווי של 590 ₪), או סיום יחסי עבודה – המדריך המקיף (190 ₪), לבחירתו.

ניתן לקבל את המידע גם ברכישת ספרים ומסמכים בודדים

אדם שאינו מעוניין ברכישת מנוי ומעוניין לרכוש ספר בעותק קשיח או תבנית מסמך ספציפית בפורמט וורד מוזמן לבצע רכישה בחנות עולם העבודה.

אדם שרוכש ספר בחנות מקבל כהטבה גישה למנוי משך שנה שלמה.

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996