(תנאי שימוש באתר)

1.               בעלות וכללי

1.1.           הבעלות באתר וכל החומר המצוי שייך למשרד משה וקרט ושות' משרד עורכי דין, ח.פ  512972875, רח אבא הילל סילבר 12 רמת גן,

moshe@ vakrat.co.il, טל' 03-6137488, נייד – 052-8603226 (להלן: " החברה" או "האתר").

1.2.           לאתר קיימת זכות לשנות האמור בתקנון מעת לעת ויש לעקוב אחר השינויים ותנאי השימוש המפורסמים באתר.

1.3.           השימוש באתר והמוצרים הנמכרים בו כפופים לאמור בתקנון זה ובנוסחים שיעודכנו מעת לעת. טרם השימוש באתר יש להתעדכן בנוסח העדכני.

2.               זכות השימוש

2.1.           ניתן לעשות שימוש באתר המוגבל למנויים רק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה, מאיתנו.

2.2.           ההרשאה לא ניתנת להעברה ומותרת למשרד אחד ולתחנת עבודה אחת בלבד.

2.3.           הכניסה מאפשרת שימוש באתר במשרד מסוים אחד בלבד.

2.4.           השימוש בחומרים הקיימים באתר מותר לשימוש אישי ולמתן מתן ייעוץ ללקוח או לצורך עריכת כתבי טענות או מסמכים ללקוח
והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כמו למשל יצירת מאגרים משפטיים או מסחריים אחרים. כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את החומרים והמידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.

2.5.           דמי המנוי המשולמים מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאתר ולעשות שימוש בו, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהו באתר ובתכנים המופיעים בו.

3.               מדיניות ביטולים

3.1.           זכות הביטול של המנוי ניתנת תוך 7 ימים ממועד רכישתו והתנסות בו. המנוי הוא לשנה אחת בלבד, אלא אם כן סוכם אחרת. עם זאת, למנהלי האתר קיימת זכות סירוב לביטול המנוי ככל שנעשה שימוש לרעה בתקופת ההתנסות כגון: הורדת מסמכים לשימוש.

3.2.           זכות הביטול של רכישת מסמכים משפטיים ניתנת תוך 3 ימים ממועד קבלת המסמך המשפטי למייל, ככל שהלקוח אינו מרוצה מתוכנו והתאמתו, תוך שהלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש במסמך או להעתיקו או להעבירו לאחר.

3.3.           זכות הביטול של הספר אפשרית תוך 7 ממועד קבלתו ובלבד שהספר הושב באותו מצב שהתקבל ולא בוצעה ממנו כל העתקה או שיכפול.

3.4.           תהא לנו זכות ביטול של המנוי בכל עת בכפוף להשבת תשלום יחסי בגין דמי המנוי.

4.               אחריות:

4.1.           התבניות הנמכרות באתר הינן כלליות ואין הן נותנות מענה ספציפי ומדויק למכלול הנסיבות, לצרכים השונים, לדין החל וכיוצא באלה. נוכח זאת, ולאור מורכבותו של תחום יחסי העבודה המוסדר באמצעות מגוון רחב של מקורות כגון: חוקי מגן, הסכמות אישיות, הסכם או הסדר קיבוצי, צווי הרחבה וכיוצא באלה – מומלץ על ידינו כי טרם יעשה שימוש תבנית תיבחן הוא בצורה מעמיקה על ידי עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה.

4.2.           מודגש בזאת, כי התבניות  והאמור בספרים, ובמאמרים הקיימים באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ משפטי והאתר אינו אחראי על כל  טעות או פגם שנפלו בהם וכל נזק או הפסד שנגרם, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר, בחומרים המצויים בו, בתבניות מסמכים, ובספרים.

5.               פרטיות

5.1.           האתר המכבד את פרטיות  המשתמשים.

5.1.           אדם הרוכש מנוי או ספרים או מסמכים משפטיים יעודכן ברשימת התפוצה של החברה והחברה תהא רשאית לשלוח אליו מידע מקצועי החברה או פרסומי או הצעות, כולל על ידי אתרים אחרים בבעלות החברה. לקוח שלא יהא מעוניין בקבלת מידע פרסומי יהא רשאי להודיע על ביטול במייל הנשלח אליו. כן החברה תוכל לעשות שימוש בפרטי הלקוח לצורך יצירת קשר אישי עמו לכל מטרה הנדרשת למתן שירות טוב  וראוי או למתן הצעות.

5.2.           מעבר לאמור לא יעשה כל שימוש בפרטיו האישיים של הלקוח והחברה מתחייבת לשמור אותם בסודיות.

6               הגבלת גיל רכישה

6.1    אדם שאינו בגיל 18 אינו רשאי לבצע רכישה באתר זה.

7               אספקה

7.1   המסמכים הנרכשים נשלחים מידיית למזמין במייל שנמסר על ידו.

7.2  ספרים שנרכשים ישלחו למזמין בדואר רשום תוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה.