עולם העבודה | אוגוסט 12, 2021

מהם דמי לידה?

דמי הלידה  נועדו לפצות על אובדן ההכנסה במהלך התקופה שבה האישה אינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.

 מהם תנאי הזכאות לקבלת דמי לידה?

 1. לידה אחרי עשרים ושניים שבועות של הריון (ובכלל זה כמובן גם לידה שקטה).
 2. הפסקת עבודה במהלך ההיריון (בעקבות משבר הקורונה, אישה שילדה במהלך התקופה 1.8.20 עד 30.6.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה – תהיה זכאית לדמי לידה).
 3. במהלך תקופת הזכאות לדמי לידה העובדת לא עבדה.
 4. תקופת אכשרה – שולמו בעד העובדת דמי ביטוח במשך התקופה המפורטת להלן:
  1. שולמו דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו להפסקת עבודה – זכאות לדמי לידה עבור 15 שבועות (105 ימים).
  2. שולמו דמי ביטוח עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו להפסקת עבודה – זכאות לדמי לידה עבור 15 שבועות (105 ימים).
  3. שולמו דמי ביטוח עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – זכאות לדמי לידה עבור 8 שבועות (56 ימים).

חודשי עבודה שנכללים בתקופת האכשרה:

 1. חודשי עבודה בישראל.
 2. חודשי עבודה בחו"ל בהם עבדה כשכירה מחוץ לישראל, בתנאי שהיולדת ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בישראל, או חודשים שבהם היתה עובדת מקומית ישראלית.
 3. עובדת זרה – חודשים שבהם עבדה בישראל והיתה ברשותה אשרת שהייה בתוקף לעובדת זרה.
 4. חודשים שבהם קיבלה מהמעסיק דמי חופשה.
 5. חודשים שבהם קיבלה דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
 6. שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום, שבהם המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח.
 7. חודשים שבהם קיבלה מהביטוח הלאומי אחת מהקצבאות הבאות: דמי פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, דמי לידה (עבור לידה קודמת), קצבה לשמירת היריון (עבור לידה קודמת) או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.
 8. חודשי הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי – חודשים אלה יוכלו להיכלל רק אם עבדה 30 ימים רצופים לפחות, לפני היום שבו הפסיקה לעבוד לפני הלידה.
 9. חודשי השירות בצבא סדיר (שירות חובה או קבע) – לחיילת שסיימה את השירות הסדיר והתחילה לעבוד.
 10. חודשי השירות בשירות לאומי – למי ששירתה בשירות לאומי 12 חודשים לפחות והתחילה לעבוד.
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים