עולם העבודה | אוגוסט 12, 2021

מהם דמי הלידה לעובד?

 1. דמי הלידה נועדו לפצות את העובד על אובדן ההכנסה במהלך התקופה שבה העובד לא עובד לרגל ההיריון והלידה.
 2. עובד יכול לצאת לתקופת לידה והורות עם בת זוגו או להחליפה בחלק מהתקופה.
 3. הימים בהם שוהה העובד בתקופת לידה והורות הם על חשבון ימי הזכאות של היולדת.

מהם תנאי הזכאות לקבלת דמי לידה לעובד?

 1. היולדת זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות או חלקיים עבור 8 שבועות.
 2. תקופת אכשרה – שולמו בעד העובד דמי ביטוח משך התקופה המפורטת להלן:
  1. שולמו בעד העובד דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.
  2. שולמו בעד העובד דמי ביטוח עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.
 3. היולדת הצהירה בכתב שהיא מסכימה לוותר על חלק מתקופת הלידה וההורות המגיעה לה.
 4. האב הפסיק לעבוד לצורך הטיפול בילד ולרגל תקופת הלידה וההורות.
 5. האב והילד נמצאים בארץ.

קיימת אפשרות לצאת מישראל במהלך התקופה ולהמשיך לקבל דמי לידה, רק אם האב יוצא ביחד עם ילדו.

מהו משך תקופת הזכאות הזכאות לקבלת דמי לידה לעובד?

תקופת הלידה וההורות לשני בני הזוג לא תעלה על 15 שבועות, כמפורט להלן:

 1. יציאה לחופשת לידה עם בת הזוג – אב זכאי לצאת לחופשת לידה עם בת הזוג במהלך תקופת הלידה וההורות למשך 7 ימים על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג.  אם נולד יותר מילד אחד – ניתן לצאת לחופשת לידה והורות משותפת לתקופה של עד 3 שבועות על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג.
 2. החלפת בת הזוג בחופשת הלידה – האב זכאי להחליף את בת הזוג בחופשת הלידה רק לאחר חלוף 6 שבועות מיום הלידה, ותקופת ההחלפה צריכה להיות למשך 7 ימים רצופים לפחות.

ההחלפה תהיה ליתרת חופשת הלידה ובני הזוג לא יוכלו להתחלף שוב.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים