עולם העבודה | ינואר 8, 2022

תוכן עניינים

  1. צירוף צדדים ישירים להליך »
  2. צירוף צדדים ביוזמת בית הדין »
  3.  צירוף צד העלול להיפגע »
  4.  צירוף מי שרשאי להתייצב בהליך, או צד נדרש »
  5.  פסק דין ונפקות של אי צירוף צד »

א. צירוף צדדים ישירים להליך

1. מותר לצרף בחזקת תובעים בתובענה אחת את כל הטוענים לזכות סעד מאותו נתבע – בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין – ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית.

ראו תקנה 15(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב- 1991.

2. מותר לצרף בחזקת נתבעים בתובענה אחת את כל הנתבעים למתן סעד לאותו תובע – בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין – ושאילו הוגשו נגדם תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית; אין הכרח שכל נתבע יהא לו ענין לגבי כל הסעד שתובעים בתובענה.

ראו תקנה 15(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב- 1991.

3. ניתן גם לבקש למחוק נתבע. במקרה כזה התובענה נותרת על כנה כנגד נתבעים אחרים, יחולו בה שינויים כפועל יוצר מהמחיקה, כמתחייב מאליו וללא צורך בהנמקת הבקשה לתיקון.

ראו פסק הדין בענין יוסף עובד1.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

  1. דב"ע נד/3-164 יוסף עובד נ' החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ, 6.1.95

מאמרים קרובים