עולם העבודה | אוגוסט 12, 2021

מהם תגמולי מילואים?

תגמולי מילואים משולמים למפורטים להלן:

  1. כל אדם שנקרא לשירות מילואים על פי חוק שירות ביטוחן.
  2. מי שנקרא לאימון על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום.
  3. נער עובד עד גיל 18 שנעדר מעבודתו עקב השתתפותו בחינוך הקדם צבאי.

כיצד מחושבים תגמולים המילואים לעובד?

  1. סכום תגמול המילואים מחושב לפי שכר העובד היומי כפול מספר ימי השירות, בהתאם למינימום ומקסימום התגמול לתשלום (מפורט להלן).
  2. שכר העובד היומי מחושב לפי שכרו של העובד ברוטו ב – 3 חודשים שקדמו לשירות המילואים מחולק ב – 90.
  3. לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

מהם התקרה והסכום המינימלי לתגמולי המילואים?

  1. הסכום המקסימלי לתשלום תגמולי המילואים הוא החל מיום 1.1.2020 – 44,020 ₪ לחודש וליום – 1,467.33 ₪.
  2. הסכום המינימלי לתשלום תגמולי המילואים הוא החל מיום 1.1.2020 – 5,987 ₪ וליום – 199.56 ₪.
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים