עולם העבודה | מאי 24, 2021

תוכן עניינים

  1. זכויות עובדים ומעסיקים בקניין רוחני – כללי »
  2. חוק הפטנטים אמצאה של עובד בשירות המעסיק »
  3. חוק זכות יוצרים, תשס"ח –2007 »
  4. חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד –  1984 »
  5. חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג- 1973 »
  6. חוק העיצובים, תשע"ז-2017 »
  7. מראה מקום »

א. זכויות עובדים ומעסיקים בקניין רוחני – כללי

1. מספר הוראות חוק התמודדו במישרין עם סוגיית היחס בין נכסי העובד לנכסי המעסיק, ביחס לקניין רוחני

בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בענין גיא לרר1 נקבע כי היקפה של זכות הקניין של המעסיק ואף עצם קיומה לא קיבלו ביטוי מפורש בחוק (למעט, כנובעת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). יחד עם זאת, מספר הוראות חוק התמודדו במישרין עם סוגיית היחס בין נכסי העובד לנכסי המעסיק, ביחס לקניין רוחני. כך: סעיף 34 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח – 1988; סעיף 132 (א) לחוק הפטנטים  תשכ"ז- 1967; סעיף 11 לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד- 1984; סעיף 46 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג- 1973;  סעיף 12 לחוק העיצובים, תשע"ז- 2017.  

המשותף לכלל ההוראות האמורות, הוא שנקבעה בהן ברירת מחדל לפיה יצירה, מהסוגים המפורטים בחקיקה, של עובד שנעשתה תוך כדי עבודתו, שייכת למעסיקו. יחד עם זאת, ניתן לראות אבחנות מסוימות בין הוראות חוק שונות אלו. כך למשל, חוק זכות יוצרים עוסק ביצירה שנוצרה על ידי עובד "לצורך עבודתו ובמהלכה"; חוק זכויות מבצעים ומשדרים כמו גם זכות מטפחים של זני צמחים מתייחסים לביצוע/זן שנעשו על ידי העובד, תוך כדי השירות ועקב השירות אצל המעסיק ואילו חוק העיצובים קובע כי המעסיק יהיה הבעלים של עיצוב שעוצב בידי העובד ככל שהעיצוב בוצע "לצורך ביצוע תפקידו או תוך שימוש של ממש במשאביו של המעסיק".

2. הזכות אינה מיוחסת למעסיק רק מחמת מעמדו של הממציא/היוצר של אותה יצירה כעובד במועד היצירה, אלא נדרש שהדבר נעשה "תוך כדי עבודתו", או "לצורך עבודתו" וביחס לעיצוב אף הוספה דרישה של "שימוש של ממש במשאביו של המעסיק".

בפסק הדין בענין גיא לרר2 בית הדין דן בשאלה למי מהצדדים נתונה הזכות לניהול ולשימוש בדף הפייסבוק הנושא את השם ״הצינור״, תוך קביעת המבחנים ביחס לשאלה "האם חשבון ברשת חברתית שייך למעסיק או לעובד". נפסק כי יישום המבחנים שפורטו בפסק הדין (ראו סעיף 53 לפסק הדין) על נסיבות המקרה, מביאים למסקנה שדף הפייסבוק הנושא את השם "הצינור" צריך להישאר תחת ניהולו של גיא לרר (הנתבע) וכי לתובעות (ערוץ 10 החדש בע"מ וחדשות 10 בע"מ)  לא עומדת הזכות להעבירו לניהולן.

עוד נקבע בפסק הדין בענין גיא לרר2 כי הוראות חוק אלו מלמדות, שהמחוקק מייחס למעסיק את זכות הקניין הרוחני ביצירות שנוצרו במסגרת יחסי עבודה (ושהחוקים האמורים לעיל עוסקים בהן). יחד עם זאת, הזכות אינה מיוחסת למעסיק רק מחמת מעמדו של הממציא/היוצר של אותה יצירה כעובד במועד היצירה, אלא נדרש שהדבר נעשה "תוך כדי עבודתו", או "לצורך עבודתו" וביחס לעיצוב אף הוספה דרישה של "שימוש של ממש במשאביו של המעסיק". לצד זה, חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט -1999, קבע, בין היתר, כי סודותיו המסחריים של המעסיק, כהגדרתם בסעיף 5 לאותו החוק, הינם נכסיו.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

ז. מראה מקום

  1. סע"ש (ת"א- יפו) 46976-09-17 ערוץ 10 החדש בע"מ ואח' נ' גיא לרר, 22.4.18
  2. סע"ש (ת"א- יפו) 46976-09-17 לעיל

מאמרים קרובים