עולם העבודה | אוקטובר 17, 2023

תוכן עניינים

  1. מניעת חופש ההתארגנות/חופש ההתאגדות »
  2. חופש ההפגנה זכות המאבק המקצועי »
  3. חופש הביטוי »

א. מניעת חופש ההתארגנות/חופש ההתאגדות 

1. הזכות לחופש ההתארגנות הוכרה בפסיקתו של בית הדין לעבודה "כזכות יסוד שאינה כתובה עלי ספר".

ראו פסק הדין בענין עמית הסתדרות עובדים מכבי1.

2. חופש ההתארגנות של עובדים בארגון עובדים הוא זכות יסוד, ואפילו בהיותה זכות שאינה כתובה עלי ספר, מעניקה לו שיטתנו המשפטית מעמד בכורהמשפטי, בהיות זכויות היסוד נובעות במישרין מאפיה של מדינתנו כמדינה דמוקרטית השוחרת חופש.

האמור נקבע בפסק הדין ההסתדרות הרפואית בישראל ואח'2

3. זכות זו מגיעה לכדי זכות חוקתית כחלק מחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו.

ראו פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה3.

4. חופש ההתאגדות, המגן על זכותו של האדם לקדם את האינטרסים שלו באמצעות התארגנות קבוצתית ולהיות שותף בהליך דמוקרטי של עיצוב מדיניות בתחומי החיים השונים – זכה בארץ להכרה כזכות יסוד חוקתית.

האמור נקבע בפסק הדין הורן את ליבוביץ בע"מ4.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

  1. דב"ע נה/4-30 עמית הסתדרות עובדים מכבי נ' ההסתדרות הכללית החדשה ואח' , פד"ע כ"ט 61
  2. דב"ע נג/1-5 ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' ההסתדרות הכללית, פ"ד כה (1) 516
  3. סב"א 50718-07-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, 17.11.10
  4. עס"ק 1008/00 הורן את ליבוביץ בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לה 470

מאמרים קרובים