fbpx
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט-1949

עולם העבודה |

ינואר 27, 2021

למדריך

Soldier on top of the mountain with the Israeli flag
תוכן זה דורש מנוי חודשי, הניתן לרכישה בלחצן ״רכישת מנוי״ בתפריט.

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996