עולם העבודה | אפריל 23, 2024

הזכות לפנסיה - פנסיה

חופשה שנתית

דמי מחלה

שעות עבודה ומנוחה

דמי הבראה

העסקה בחגים ודמי חגים

דמי נסיעה

אבל, יום בחירות והיעדרויות אחרות מאושרות

הגנת השכר

הוראות חוק שונות בנוגע לשכר עבודה

חוק שכר מינימום

נושאים נוספים